ZORGZAAMHEID is de basis voor het huwelijk of een duurzame relatie. Een fundament voor de liefde dat zelfs verankerd ligt in de Nederlandse wet. Zorgzaamheid ontstaat uit liefde, maar kent ook haar (juridische) verplichtingen die zelfs doorwerken na een relatiebreuk.

Herinner je nog de dag dat je JA zei tegen je geliefde? Ik zelf alleen maar flarden. Het moment dat de ring niet gemakkelijk aan de vinger schoof. De enorm dikke brillenglazen van de trouwambtenaar die ons trouwde en ons wees op de twaalf beschikbare kinderplekken in het Trouwboekje. De knalgele plastic emmer midden in de trouwzaal vanwege een lekkage bij een tropische hoosbui.

Maar dat ik me op die dag verplichtte tot zorgzaamheid uitgewerkt in een hele titel in het wetboek, daar staat me niets van bij. En jou waarschijnlijk ook niet. En toch is het zo. De wetteksten worden soms afgeraffeld, achterwege gelaten of grondig ingekort, maar ze zijn wel de basis voor de rechten en plichten die je aangaat in een duurzame relatie.

Rechten en plichten van echtgenoten

In titel 6 van boek 1 Burgerlijk Wetboek staan de rechten en verplichtingen van echtgenoten. Ze zijn allemaal gebaseerd op artikel 1:81 Burgerlijk Wetboek waarin staat:

Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.

Verplichte trouw, hulp en bijstand. Niks sexy of romantisch (en daarom zo vaak gekortwiekt bij de huwelijkssluiting), maar als je ze goed doorleest wel een heel zorgvuldige en praktische uitwerking van zorgzaamheid voor je relatie. Zorgzaamheid die niet ophoudt bij het doven van de liefde of een relatiebreuk, maar die doorgaat zelfs na een scheiding (bij voorbeeld in de vorm van partneralimentatie).

Voor als je (net als ik) tijdens de huwelijksceremonie niet zo goed hebt opgelet, juridische zorgzaamheid voor elkaar houdt (onder andere) in dat je:

  • elkaar verplicht bent de kinderen op te voeden en samen daarvoor de kosten te dragen
  • gezamenlijk de kosten van het huishouden draagt (naar evenredigheid van inkomsten)
  • elkaars toestemming nodig hebt voor het verkopen van de (echtelijke) woning of sommige inboedelzaken
  • niet zonder elkaars toestemming een grote gift kunt doen, zekerheid kunt stellen voor de schuld van een derde, of een koop op afbetaling kunt doen
  • in beginsel samen onder één dak woont
  • verplicht bent elkaar te informeren over de stand van je vermogen / schulden

Hoe zorg je nou echt voor elkaar?

Zorgzaamheid in een duurzame relatie houdt uiteraard meer in dan de verplichtingen die de wet je oplegt.

Eigenlijk vraagt zorgzaamheid er vooral om dat je zorgt voor de relatie die er tussen jullie is.

Stel je eens voor dat jullie relatie zichtbaar zou zijn als een voorwerp, bij voorbeeld een brug. Wat zou je doen om die duurzaam te verstevigen en te onderhouden, zodat die met de jaren begaanbaar blijft en niet vervalt of zelfs instort?

Vraag jezelf eens af: welke zorg heeft onze relatie nodig om te floreren?

Hoe goed zorg je voor jezelf?

Een relatie vraagt ook van je dat je goed zorgt voor jezelf. Jij en je partner zijn de pijlers van de brug. Hoe kun je zorgzaam zijn voor jezelf zodat je sterk en weerbaar blijft? Wat heb je nodig om gezond te blijven en om liefde de blijven ervaren? Kun je zelf in die zorg voorzien? Durf je erom te vragen aan je partner?

Lukt het je niet meer de brug over te steken? Merk je dat de liefde bedolven is onder de verplichtingen van opvoeden, huishouden, kinderen, geldzaken? Bedenk dan dat het niet erg is om uit zorgzaamheid voor je relatie hulp in te schakelen. Ik help je de brug te herstellen en je weer in verbinding te brengen met je geliefde. Bel me gerust: 06 – 53 95 79 89.

 

BewarenBewaren