KLANTERVARINGEN

Ervaringen met Jacoline Steegstra

Om eerlijk te zijn stonden we op het punt om te scheiden, voordat we Jacoline inschakelden. We hadden de eerste gesprekken onderling (over verdeling van onze spullen) hierover al gehad. Relatietherapie zagen we als een laatste redmiddel

We hebben de manier van werken van Jacoline als heel prettig ervaren. We zijn heel dankbaar dat we toch een andere weg zijn ingeslagen en we werken hard aan onze gezamenlijke toekomst. Toen we starten met relatietherapie zaten we vast, stelden dezelfde vragen en konden niet meer goed communiceren. Eén verkeerde opmerking deed een reeks aan acties en reacties volgen, we kwamen maar niet verder.

Bij Jacoline werden deze acties/reacties uitgeplozen. Wie zei wat, wat werd er gehoord, wat werd er bedoeld, wat werd er gevoeld. Stapje voor stapje.

We deden het huiswerk uit het boekje Liefde kun je leren (nog mee bezig) en ook de kaartjes (Leren liefhebben) gebruiken we nog regelmatig. We zijn er nog niet, maar we gaan de goede kant op!

Bedankt Jacoline.

Thony en Laura

Hulp vragen voor onze relatie was echt nodig. Sandra en ik raakten meer en meer van elkaar vervreemd omdat er structureel dingen mis gingen in de communicatie. Over en weer begrepen we elkaar niet en konden elkaars pijn niet zien. Ik ontdekte dat mijn begrip voor Sandra en mijn zelfkennis het meest tekort schoot.
Sandra kon mij weinig ruimte geven omdat zij erg in haar tekorten bleef hangen veroorzaakt door haar jeugd. Wij hebben er wel even over gedaan om hulp te vragen. Doordat we in onze woonsituatie een crisis meemaakten kwamen onze relatieproblemen sterk aan het licht en was het echt nodig om de stap naar therapie te zetten. Erkennen dat wij hulp nodig hadden was onontkoombaar.

Het scheelt dat we in onze omgeving vaker gezien hebben dat goede therapie bij psychische klachten of opgelopen trauma’s echt werkt. Ondanks deze voorkennis zijn wij heftig onder de indruk wat de relatietherapie ons gebracht heeft. Wij realiseren ons dat dit voor iedereen anders kan zijn.

De aanpak van Jacoline was gestructureerd waarbij er ook veel ruimte was voor omzwervingen, omdat wij als stel het nodig hadden veel gebeurtenissen te delen om zo inzicht te krijgen in ons proces. Onze voorvallen van kwetsuren, teleurstelling en verdriet naar elkaar werden gekoppeld aan de EFT methode en dat gaf veel houvast, structuur en inzicht in het proces. Ook de opdrachten in het EFT werkboek hielpen daarbij.

Jacoline past niet zomaar een ‘techniekje’ toe en laat je ook niet wat kletsen maar weet feilloos de juiste signalen tijdens de gesprekken op te vangen en die te spiegelen en te koppelen aan wat wij daarbij ervaarden, voelden of dachten. Als het bijvoorbeeld in mijn (Max) emotie blokkeerde dan was er ruimte en tijd om er over na te denken. Wanneer ik in de war raakte kon Jacoline uitleg geven of door de juiste vragen te stellen mijn verwardheid enigszins ophelderen.

Zo kon Jacoline Sandra juist weer liefdevol wijzen op haar gedrag en het effect daarvan op mij. Daarnaast deelt Jacoline kennis en plaatst ze het hele ‘zijn’ in het perspectief hoe God man, vrouw, gevoelens, emoties en gedachten ziet. Dit laatste gaf ons de overtuiging dat Jacoline een persoonlijke relatie met onze hemelse Vader heeft en dat geeft veiligheid.

Wij zijn zeer tevreden over het traject dat Jacoline met ons doorlopen heeft. We hebben meer tijd nodig gehad dan het aantal sessies dat van te voren gepland was en gelukkig was er die mogelijkheid ook. We hebben geleerd om anders te communiceren en om elkaar meer aan te voelen. Onze relatie is sterker geworden en samen ervaren we meer diepgang. We hebben zin in de jaren die voor ons liggen.

We bevelen Jacoline van harte aan voor relatietherapie / coaching 😊

Max en Sandra

In onze relatie kregen we steeds meer te maken met botsingen. Daarnaast zitten we ook in een nieuwe fase wat onze relatie betreft, omdat onze kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten. Daardoor zijn we nu ook meer op elkaar gericht. Hoe ga je daarmee om? Wat had ik daar voor nodig? We kregen dit samen niet meer goed scherp en daarom hebben we besloten om samen in therapie te gaan.

Ik stond er graag voor open, omdat ik geloof, dat professionele ondersteuning in zo’n geval een meerwaarde kan hebben. Ik was dan ook blij, dat mijn man er ook meteen mee in kon stemmen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.

Ik vond het heel prettig! De combinatie van huiswerkopdrachten mee naar huis nemen, het luisterend oor en de verschillende theorieën tijdens de gesprekken gaven ons voldoende gespreksstof om samen mee aan de slag te gaan. Het was voor ons prettig, dat het in onze eigen spreektaal kon (It Frysk) en dat we het ook op grond van ons geloof inhoud en betekenis konden geven! Maar ik heb ook veel geleerd van jouw deskundigheid en creativiteit.

Inzicht in onze conflict situaties; hoe ze kunnen ontstaan en hoe ze soms zo ‘simpel’ ook opgelost kunnen worden. Inzicht in elkaars eigenheid. Dat raak je door de frustraties soms ook kwijt. Bevestiging van de levensfase waar ik als vrouw, mem inzit op dit moment. En daarin ook meer tijd en ruimte voor mezelf ga vrijmaken. Door o.a het kaartenspel (Leren liefhebben) hebben wij ook meer tijd vrijgemaakt om over onze relatie in gesprek te gaan. Tijd kun je maken en daar zal ik echt bewuster mee om gaan.

Anoniem

Niet elk traject leidt tot het gewenste resultaat helaas. Zo blijkt ook uit onderstaande beoordeling van een koppel dat liever anoniem wil blijven:

“We schakelden jou in omdat onze relatie niet lekker liep op het gebied van communicatie. We zagen relatietherapie als een mogelijkheid om weer dichter tot elkaar te kunnen komen en de relatie weer beter te laten lopen.
Je was geïnteresseerd in ons, je luisterde goed en vroeg door. Er werden genoeg methodes uitgelegd om te proberen beter met elkaar te kunnen praten. Helaas was het resultaat niet wat we ervan verwacht hadden, maar dat lag meer aan ons dan aan jouw expertise.”

Anoniem

Noot van Jacoline:
Waarom slaagt relatietherapie in de meeste gevallen wel en soms ook niet? Ik merk dat de resultaten teleurstellend zijn als er sprake is van te hoog gespannen of verkeerde verwachtingen.
Bij voorbeeld als er teveel geleund wordt op mij als therapeut of als diepgaander gesprekken er om wat voor reden dan ook niet in zitten.
Een enkele keer merk ik vanaf het begin dat er op de achtergrond andere zaken spelen, zoals een geheim of een (nog) niet afgesloten affaire. In dat geval is therapie pas zinvol als beide partners honderd procent open zijn over wat er speelt en helemaal te willen gaan voor elkaar.
Overigens is bovenstaand koppel nog steeds met elkaar getrouwd op basis van diepe vriendschap en het hebben van een prachtig gezin. Een diepere connectie was lastiger om te vinden, maar dat hebben ze samen geaccepteerd. Een liefdevolle keuze voor elkaar.

 Us relaasje wie yn de rin fan’e jierren sadanich feroare, dat der hyltyd mear irritaasjes kamen, dy’t útrinne koene op grutte rûzjes. Op in stuit kaam it besef, dat ik sa net langer troch gean woe.

It wie yn alle gefallen de muoite wurdich om út te sykjen as dit de wei wie om ús relaasje in positive ‘boost’ te jaan.

Sûnder omhaal fan wurden wol ik in pear stekwurden opskriuwe oer myn erfaring mei Jacoline: noflik yn it petear, fertroulik, saakkundich, ferrassend, ynspirearjend. Wat yn it hiele proses ek mei help, wie de kristlike eftergrûn fan beide kanten.

It helpt my opkommende irritaasjes earder besprekber te meitsjen, sa’t it net útrint op in grutte rûzje. Ik besykje no ek mear te sjen, hoe’t de oar it belibbet. Ek haw ik ynsjoch krigen, hoe wichtig de balâns yn it ‘libbenstsjil’ is. Dêr wurdt hyltyd noch oan wurke en de oandacht dêrfoar sil bliuwend wêze.

Wat foar my ek in ‘eyeopener’ wie, is hoe’t myn frou mei har tal wurksume oeren om gie en wat no ferstannich is om te dwaan: begrinzje! Dat is yn it foarste plak in needsaak foar harsels, mar it sil ús relaasje ek ten goede komme.

Anonym

In een dieptepunt van ons relatie hebben we bij Jacoline aangeklopt voor hulp. Ze heeft ons inderdaad nog wat “liefde kunnen leren” zoals ze haar begeleiding ook wel noemt.

Wij, ons relatie en issues werden afgepeld en weer opgebouwd. Vaak gevoelig, soms pijnlijk en verdrietig maar altijd begripvol luisterend, positief en opbouwend. Niet vinger wijzend / negatief maar knelpunten analytisch vaardig blootleggend; positief en opbouwend benaderend. Wat een inlevingsvermogen en zo vaak praktische oplossingen/mogelijkheden die Jacoline aangedragen heeft en waar we nu zo vaak profijt van hebben!

Met haar boek (Liefde kun je leren) en kaarten met gespreksonderwerpen (Leren liefhebben) heb je altijd weer een basis om op terug te vallen.

In haar boek, kaarten en de gesprekken viel mij altijd op dat er zoveel begrip was met de nadruk op elkaars kwaliteiten ipv tekortkomingen gelegd werd met vertrouwen en… liefde!

Op meerdere vlakken bleek Jacoline ook erg flexibel en oplossingsgericht wat met name voor het plannen van de sessies wel nodig en een uitkomst was.

Wij zijn dus 100% tevreden na een (wisselend) intensieve therapie, blij dit weer afgesloten te hebben; opgeladen en geïnspireerd samen veel beter verder kunnen.

Wij zouden Jacoline dus ZEKER aanraden en eigenlijk zou iedereen periodiek naar relatietherapie moeten gaan (ook om problemen voor te zijn). Dat werkt supergoed voor toch zeker één van de belangrijkste en meest bepalende relaties in je (liefdes)leven!

Wij zijn Jacoline erg dankbaar ❤️❤️❤️

Menno en Eliza

Relatietherapie
Leeuwarden

UPDATES IN JE INBOX?

Geregistreerd:

Snel contact