Veel stellen vinden het belangrijk om het na een ruzie zo gauw mogelijk met elkaar goed te maken. Liefst voor de nacht. Ruzies moeten meteen worden ‘uitgepraat’. Natuurlijk is het niet fijn om in boosheid te gaan slapen, maar het is veel beter en effectiever om het eerst met jezelf in orde te maken voordat je het bijlegt met je partner. 

Vlak na een heftige ruzie is het minst geschikte moment om een poging te doen tot verzoening. Je bent gekwetst. Je partner heeft je weer feilloos weten te raken op die gevoelige pijnplek. Au! Je was helemaal niet van plan om woorden te krijgen, totdat die ene opmerking werd gemaakt. Vanuit het niets escaleerde de boel en was er geen houden meer aan: je belandde in een knetterende ruzie. 

Wanneer je midden in zo’n storm terecht komt, loeit de wind zo hard dat het onmogelijk is om elkaar nog te verstaan. Je partner luistert niet naar jou, maar andersom kun je hem/haar ook niet meer horen. En al helemaal niet meer verstaan en begrijpen. 

Brandalarm

In het oog van de storm hoor je alleen nog maar jezelf. Je interne brandalarm in je brein staat zo hard te loeien dat het zelfs moeite kost om jezelf te horen en te begrijpen. 

Wat gebeurde er nou eigenlijk? 

Je bent in boosheid de deur uitgestampt. Of juist verslagen blijven zitten op de bank, terwijl je partner de trap opstormde naar boven om af te koelen. Het liefst wil je erachteraan lopen. Je partner vertellen dat je verkeerd bent begrepen en dat je woorden niet zo waren bedoeld. Maar ondertussen zit je flink met je zelf in de knoop. Laat ook maar. Zie je wel dat het hopeloos is? Zo zal het nooit wat worden. 

90 seconden

Om deze negatieve stroom van gedachten en gevoelens stop te zetten, heb je zelfbeheersing nodig in plaats van onmiddellijke verzoening. Wil je de rest van je dag verdrinken in je verdriet? Of wil je nu besluiten om te kiezen voor je geluk? Geluk is een keuze als je bereid bent om jezelf even stil te zetten, diep adem te halen en kort maar krachtig te onderzoeken welk vlammetje er in jou oplaaide toen die ruzie plotseling oplaaide. Van motivational speaker Tony Robbins leerde ik laatst de 90 seconden regel. Slechts anderhalve minuut heb je nodig om jezelf weer onder controle te krijgen en kalm te worden!

Kom in beweging

Het eerste wat je wilt doen is in beweging komen. Je opgelaaide emoties krijg je onder bedwang door letterlijk je lijf te verplaatsen, je uit te schudden of op wat voor manier dan ook te bewegen. Emotie komt van het Latijnse ‘emovere’ wat betekent ‘energie in beweging’. Het klinkt gek, maar door nu je lijf in beweging te brengen, zul je merken dat er ook iets gebeurt met dat akelige gevoel dat je overweldigde.

Wat je verder wilt doen is zo snel mogelijk de focus van je destructieve gedachten veranderen naar gedachten die je helpen. “Zie je wel, het zal mij nooit lukken een levenslange relatie te hebben”, wordt dan bij voorbeeld: “Ik ben geliefd en kan een leven lang liefhebben.” Jij staat aan het stuur van je gedachten en kunt er voor kiezen om je niet langer mee te laten slepen naar beneden.

Kijk tot slot eens naar de betekenis die je verleent aan het voorval dat er is gebeurt. Klopt het wel dat dit luttele incident het einde betekent van jullie liefde? Of ben je over een paar dagen zelfs vergeten waarover de ruzie ook al weer ging?

Door jezelf letterlijk even bij de lurven te grijpen, krijg je helemaal zelfstandig grip op de gebeurtenis zonder meteen krampachtig aan te sturen op verzoening en vergeving. Wie weet is 90 seconden in eerste instantie wel heel kort door de bocht, maar laat niet een hele kostbare dag van je leven vergallen door de kortsluiting die ontstond. 

 

Voor de zon ondergaat 

De gevoelde behoefte om het voor de nacht met elkaar goed te maken kan wel eens ten onrechte gekoppeld zijn aan een bijbeltekst die (christelijke) stellen soms naar voren halen in dit verband. In Efeziërs 4:26, 27 staat immers: “Als u boos wordt, zondig dan niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans.” 

Pittige woorden van de apostel Paulus. Woorden die een ieder (niet specifiek echtgenoten!) oproepen om boosheid te beheersen en niet te laten ontaarden in grensoverschrijdend gedrag zoals het spreken van vuile woorden, scheldpartijen of geweld. Woorden door de schrijver gericht aan de christelijke gemeente Efeze om eenheid onder de gelovigen te bevorderen. Woorden van toen, die ons ook nu een les kunnen leren over het omgaan met boosheid.

Maak het goed met jezelf

Als je de woorden nog eens herleest zul je merken dat ze helemaal niet gaan over verzoening en het met elkaar goedmaken voor de nacht, maar veel meer over zelfbeheersing en het nemen van verantwoording voor jouw eigen boosheid. Je wilt eerst met jezelf in het reine komen en pas daarna – als alles weer kalm en rustig is – het met elkaar bijleggen. Dat mag vandaag, maar kan ook morgen wanneer de zon weer opkomt. Liefde verdraagt alles. 

Dit artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad van 27 maart 2021