Probeer eerst te begrijpen, dan pas om begrepen te worden

Niet kunnen communiceren is de meest gehoorde klacht binnen relaties: hij / zij begrijpt me niet! We willen gehoord en begrepen worden, maar snappen niet dat begrip begint met luisteren naar de ander, doorvragen, erkenning geven en dan pas zelf praten.

De deugd begrip vraagt een actieve inspanning. Je gebruikt je verstand om te doorgronden hoe iets werkt. Je probeert je in te leven in de ander om te volgen hoe de ander denkt of zich voelt. Zonder oordeel. Begrip gaat niet om het begrepen worden, maar om het compleet krijgen van het hele verhaal. Je stelt jezelf in staat afstand te nemen van je eigen verhaal om zo een mooier, completer beeld te krijgen. In een relatie gaat het niet om jouw gelijk, maar om jullie geluk!

Begrip is een deugd die niet zo goed past binnen de Nederlandse cultuur. We houden meer van de discussie en het debat dan van een Echt Gesprek of dialoog. Op politiek niveau, in de handel, maar ook als vorm van entertainment. Talkshows zijn letterlijk praatshows waarbij tafelgasten met elkaar strijden om de meeste seconden zendtijd. En (meestal) om het eigen gelijk.

Luisteren is een kunst en begrip de vrucht daarvan, die we helaas missen als we alleen maar defensief luisteren om daarna nog scherper te kunnen antwoorden.

Twee oren en een mond

Hoe zou het zijn als we thuis in onze gezinnen en relaties weer nieuwsgierig worden naar wat de ander te vertellen heeft?

“Toe maar, ik luister. Met aandacht. Ik geef jou de ruimte.”

We zijn geschapen met twee oren en één mond. In het Woord dat de Schepper ons meegaf staat geschreven: “Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.” (Jakobus 1:19)

In een debat of discussie gaat het om winnen en verliezen; elkaar de loef afsteken met woorden. Een dialoog aangaan, is luisteren naar elkaar om de ruimte die tussen ons is te overbruggen en toenadering te zoeken.

Communicatiemuur

Bij misverstanden in de communicatie wordt er wel gesproken over de communicatiemuur. Communicatie veronderstelt dat er een zender is en een ontvanger. De een brengt een boodschap; de ander ontvangt de boodschap.

Onderweg kan er van alles fout gaan waardoor we elkaar niet of verkeerd begrijpen:

Hoe doorbreek je de communicatiemuur?

Hoe doorbreek je deze communicatiemuur? Door vragen te stellen en echt te luisteren. Zonder oordeel en zonder weerwoord.

Wat zeg je? Wat bedoel je? Kun je dat nog eens herhalen / uitleggen? Zijn we het eens? Wie gaat dat dan doen? Vragen helpen je verder om helder te krijgen wat de ander bedoelt en werkelijk zegt.

Succesvolle stellen weten dat goede communicatie bijdraagt aan begrip en daarmee het relatiegeluk. Goede communicatie verbindt en zorgt voor een stevige connectie. Onbegrip komt voort uit het ego om zelf gezien en gehoord te worden. Begrip ontspringt uit het hart en geeft ruimte aan jullie beider verhaal.

Begrip is de sleutel tot tolerantie, aanvaarding en – waar nodig – vergeving.

Meer lezen over deugden die je relatie kunnen ondersteunen?

Vergeving, steeds kiezen voor een nieuwe begin
Aandacht als relatietherapie
Ken jezelf en ken elkaar: inzicht

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren