Vergeving, steeds weer kiezen voor een nieuw begin

Als je vergeeft, verandert niet het verleden, maar de toekomst ~ Paul Boese

In een huwelijk of relatie kan het niet anders dan dat je elkaar af en toe kwetst. Liefde kan pijn doen. Wanneer je samen leeft ontstaan er kleine en grote ergernissen en af en toe zal het ook wel eens flink knallen.

Bedenk dat de pijn die je ervaart de prijs is die je betaalt voor ‘houden van’. Gekwetst zijn laat zien dat je om elkaar geeft en de ruzie maakt zichtbaar dat je (iets van) elkaar nodig hebt. De reden dat je ruzie hebt, is dat je elkaar niet begrijpt.

Een kleine ruzie of onenigheid bijleggen, zal nog wel lukken, maar kun je ook tot het punt van vergeving komen wanneer je diep bent gekwetst door een gebeurtenis? Lukt het om elkaar te vergeven na het schenden van gemaakte afspraken, misbruik van gegeven vertrouwen, wie weet zelfs vreemdgaan?

Over vergeving bestaan veel misverstanden

Vergeving houdt niet in dat je alles maar pikt van je partner. Daarmee ga je voorbij aan je eigen behoeften en ga je iedere vorm van conflict uit de weg. Ruzie vermijden lost je probleem niet op en leidt altijd tot meer afstand.

Vergeven is ook niet vergeten of afzwakken wat je is overkomen of aangedaan. Als je leeft vanuit het christelijk geloof (of een andere levensbeschouwing) kun je geneigd zijn te overhaast te vergeven. Je hebt de bijbelse opdracht om te vergeven, maar God verlangt niet van je dat je daarbij voorbijgaat aan de gebeurtenis en je eigen pijn en verdriet.

Vergeving moet van de ander komen. Je bent (of je voelt je) slachtoffer van het leed dat je partner je heeft aangedaan. Bij relatieproblemen zie je vaak dat de schuld bij de ander wordt gelegd. Dat kan voor sommige gebeurtenissen waar zijn, maar dat betekent niet dat je niet zelf de eerste stap kunt zetten om het gesprek over het gebeurde aan te gaan. Vertel je partner wat je dwarszit, wat je gevoelens zijn en wat hij of zij kan doen om de situatie te herstellen.

Vergeving is een gevoel. Wanneer je bereid bent te vergeven, is dat een keuze die je maakt om jezelf te bevrijden van de last van het verleden. Die keuze is een eerste stap op weg naar herstel, maar houdt niet in dat je meteen voelt dat het allemaal weg is. Je besluit dat je het proces start en je hebt het vertrouwen dat de gebeurtenis je niet langer in de greep zal houden.

Wat is vergeving dan wel?

Vergeven is de feiten onder ogen zien: wat is er gebeurd? De harde feiten: wat, waar, wanneer, met wie, maar ook: waarom? Alleen door de feiten onder ogen te zien, kom je er achter of je wel de juiste versie van het verhaal kent.

Vergeven is rouwen: je geeft jezelf de kans om te voelen wat je voelt, je emoties omarmen en accepteren en deze te uiten richting je partner. “Kun je begrijpen wat deze gebeurtenis, dit bedrog met mij gedaan heeft?”

Vergeven is een keuze om los te laten en weer opnieuw te beginnen: vergeven is een proces dat je start met de keuze om te willen vergeven. Je neemt het besluit dat het verleden vanaf vandaag geen macht meer zal hebben over morgen en alle dagen die daarna komen.

Vergeving is een nieuw begin maken zonder gemaakte fouten toe te dekken. Je ziet de pijn en het verdriet gekoppeld aan de gebeurtenis onder ogen, maar besluit deze emoties los te laten. Zo kun je weer opnieuw verder na elkaar aangedaan leed.

Is er een gebeurtenis die zo tussen jullie instaat, dat je wel een een steun in de rug kunt gebruiken bij het vergevingsproces? Overweeg dan eens één of een paar losse gesprekken bij De Huwelijkstrainer om begeleid te worden bij het proces van vergeving en herstel.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren