Waardering geeft je relatie glans

Waardering laat je het goede in elkaar zien. Door het goede te zien en te benoemen laat je de ander en je zelf stralen en krijgt je relatie steeds meer glans.