Niet alleen in de maatschappij neemt polarisatie toe. Ook bij partners is er meer ruzie in de tent. Ze staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar bij kwesties die het laatste jaar ons leven zijn binnen gekomen. Hoe ga je om met een conflict dat onoplosbaar lijkt? 

Stel: jij volgt trouw de richtlijnen van het RIVM en zit gekluisterd aan de televisie bij elke persconferentie. Je man of vrouw vergaart informatie via alternatieve kanalen en moet niets meer hebben van de mainstream media.

Muur van onbegrip

Neem Jessica. Ze begrijpt er niets meer van. Ze werkt elke dag in de frontlinie en ziet met eigen ogen doodzieke coronapatiënten. Wanneer ze na een lange vermoeiende dag thuis komt, stuit ze op een muur van onbegrip. Haar man Gjalt is geen virusontkenner, maar hij is wel fel gekant tegen de door de overheid opgelegde maatregelen in verband met Corona. Gjalt: “Waarom moet de hele maatschappij op slot? De meeste mensen die doodgaan aan het virus zijn echt heel oud. Kunnen we niet beter aanvaarden dat de dood hoort bij het leven?” 

Gesprekken tussen de echtgenoten over dit onderwerp leiden tot veel frustratie aan beide kanten en uiteindelijk altijd tot een patstelling. 

Jessica heeft als zorgmedewerker inmiddels haar eerste vaccinatie gehad. Gjalt wil er niets van weten en zegt zeer beslist dat hij zich niet laat inenten met een vaccin waarover nog lang niet alles bekend is. 

Gjalt en Jessica respecteren elkaars autonomie over het eigen lichaam, maar vrezen het moment waarop er een besluit moet worden genomen over het vaccineren van de kinderen. Hoe wordt je het eens over een besluit als je inzichten zo mijlenver uit elkaar liggen? 

De patstelling leidt niet alleen tot irritatie en onenigheid, maar ook tot relatietwijfels, onderliggend verdriet en eenzaamheid. Gjalt en Jessica waren altijd eensgezind op verschillende gebieden zoals politiek, geloof en maatschappelijke kwesties. Nu ze elkaar in dit onderwerp niet kunnen vinden, lijkt er ineens veel meer op losse schroeven te staan.

Luisteren zonder oordeel

Om weer meer begrip te krijgen voor elkaar, is het nodig eerst naar elkaar te leren luisteren zonder oordeel. Wat je vooral wilt is dat je partner je hoort, je serieus neemt en begrijpt waar je zorgen vandaan komen. Andersom wil je ook dat jij snapt wat er omgaat in je geliefde. Blijf open en nieuwsgierig naar wat er in de binnenwereld van de ander omgaat door open vragen aan elkaar te stellen. Wat denk en geloof je precies? Hoe kom je aan die informatie? Waarom is het zo belangrijk voor jou om er op deze manier naar te kijken? 

Ruzie in de tent? Oplossen in stappen

Een ruzie kan soms zomaar escaleren, maar wanneer de storm is gaan liggen kun je het conflict in alle rust en stapsgewijs oplossen. Zo bij voorbeeld:

1. Erken samen dat het pijnlijk is om elkaar zo kwijtgeraakt te zijn in een onderwerp. Het doet hartstikke zeer wanneer je allernaaste zo anders denkt over een onderwerp dat je na aan het hart ligt. 

2. Spreek naar elkaar uit dat je van elkaar houdt ook al ben je het nu erg oneens. De liefde kan veel verdragen en als je elkaar daarvan kunt verzekeren heb je een stevige basis om het gesprek voort te zetten. 

3.Geef eerst ruimte aan emoties. Spreek met elkaar over de angst en onzekerheid die je voelt nu de wereld zo raar in elkaar zit. Waar ben je het meeste bang voor? Wat maakt je zo boos en wanhopig? Probeer wat je wilt vertellen te doen vanuit een ‘ik-boodschap’. Vertellen vanuit jezelf schept een band. Bekritiseren vanuit een ‘jij-boodschap’ geeft afstand. 

4. Zoek vervolgens naar onderliggende belangen en intenties. Wat hebben jullie gezamenlijk voor ogen? In het geval van Gjalt en Jessica is dat de gezondheid van hun kinderen. Die willen ze beschermen! 

5. Nu het helder is wat je beiden van belang vindt, kun je samen bedenken wat er allemaal mogelijk is en opties genereren. Een mooie vraag voor Gjalt en Jessica zou zijn: op welke manier kunnen we de gezondheid van onze kinderen op peil houden en beschermen? 

Antwoorden ze zouden kunnen bedenken zijn: 

  • Gezonde en natuurlijke voeding
  • Voldoende nachtrust
  • Voldoende beweging
  • Vaccineren
  • Het geven van extra vitaminen en voedingssupplementen
  • Stress verminderen (door samen minder ruzie te maken)

6. Bedenk een win-win-plan. Gjalt en Jessica kunnen elkaar volledig steunen in bijna alle gevonden oplossingen. Ze zijn het eens over het optimaliseren van hun dieet, betere slaapgewoontes en zijn beiden bereid om zelf en met de kinderen meer te bewegen. Nu ze goed naar elkaar hebben geluisterd, zonder kritiek en oordeel, zal het ruziemaken ook minder worden. 

En dat besluit over die prik? Dat kunnen ze voorlopig nog een tijd voor zich uitschuiven nu de kinderen nog lang niet aan de beurt zijn om geprikt te worden. Wie weet denkt een van beiden tegen die tijd wel anders over het al dan niet laten vaccineren. Komt tijd, komt raad.

Staan jullie ook wel eens lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over een bepaald onderwerp? Vertel me in een reactie hieronder waarover jullie het permanent oneens zijn én hoe je omgaat met verschillende inzichten. 

Dit artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad van 13 februari 2021: 

Ruzie in je relatie