OVERGAVE helpt je om te groeien in vertrouwen. In jezelf, in elkaar, in jullie relatie. Als je iemand bent die doelgericht leeft en graag het overzicht en de controle behoudt, dan kan deze deugd een hele uitdaging zijn.

Overgave daagt je uit om los te laten, te vertrouwen en in liefde afhankelijk te zijn van elkaar. Waar de deugd eigenheid je vraagt om niet jezelf te verliezen in een relatie, vraagt overgave juist van je om op elkaar te leunen in liefde.

Samen meer

Niet op een ongezonde manier waarin je volledig beslag legt op je partner, maar meer als in een dans, waarin je samen ronddraait en elkaar in evenwicht houdt op de dansvloer. Je geeft je volledig over aan je partner want je weet dat die je niet laat vallen. Overgave laat je uitstijgen boven je zelf. Samen ben je meer dan de som der delen.

Aanvaarden

Overgave helpt je ook om het lot te aanvaarden. De levensgebeurtenissen die je zelf en samen meemaakt, de situatie waarin je misschien al veel te lang zit. Het verlies dat je hebt geleden.

In een relatie ben je verbonden met elkaars lot. De chronische ziekte van de een heeft dagelijkse impact op dat van de ander. Het faillissement van je zaak of werkloosheid op jullie gezamenlijke budget. Onomkeerbare situaties of veranderde omstandigheden mag je accepteren; ze verweven als gegeven in het vervolg van jullie levensweg.

Maar hoe kun je dat dan? Je lot aanvaarden?

Je hebt vast wel eens deze zinnen gelezen van The Serenity Prayer (gebed om kalmte).

Lord, grant me the serenity to accept what I cannot change,
courage to change the things I can and
and wisdom to know the difference

En in het Nederlands:

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien…

 ~ Reinhold Niebuhr (1943) ~

Iets minder bekend dan de verkorte versie van dit gebed, is het vervolg:

om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem overgelukkig te zijn:
voor altijd en in het volgende leven. Amen.”

Ik voeg dit deel toe omdat het zo mooi laat zien hoe deugden met elkaar samenwerken.

Lees nog maar eens hoe de schrijver de deugden kalmte, moed, aanvaarding, vrede, vertrouwen en overgave met elkaar verbindt:

  • Kalmte om te komen tot een plek van aanvaarding.
  • Acceptatie als het pad naar de vrede
  • Vertrouwen in en overgave aan God

En dat elke dag opnieuw. Van moment tot moment.

Alleen vandaag

Misschien vind je het moeilijk vertrouwen te hebben voor de lange termijn? Of je over te geven aan een onzekere toekomst? Kijk dan eens wat je vandaag kunt loslaten. Wat drukt er op dit moment op je ziel? Wat of wie vraagt teveel van je? Waarover ben bezorgd? Kun je die zorgen van vandaag loslaten?

Misschien geloof je niet in God, maar ben je wel bereid om dat wat jij wilt (of moet van jezelf) los te laten. Je eraan over te geven dat je niet alles zelf hoeft te doen. En ben je bereid om hulp te vragen.