Moed: kracht om nieuwe stappen te zetten

In 2008 verbrak ik deels de huwelijksbelofte aan mijn man. Toen wij trouwden zei ik niet alleen ‘ja’ tegen hem als mijn partner en geliefde, maar beloofde ik de rest van mijn leven met hem te wonen op zijn eiland Curaçao. Op die laatste belofte moest ik terugkomen. Familieomstandigheden deden me terugverlangen naar ‘mijn Friesland’ en naar betere omstandigheden voor onze kinderen.

Wekenlang leed ik in stilte terwijl ik nadacht over de situatie. Ik wist hoe mijn verzoek om te emigreren Dolf zou kwetsen. Hem ontwortelen van zijn eiland voelde als een hele slechte daad. Nachtenlang tobde ik erover hoe ik dit ter sprake zou brengen. Ik was bang voor een onverbiddelijk ‘nee’ en had al besloten dat ik in dat geval mij zou schikken. Beloofd is beloofd.

Opoffering

Maar hij zei geen nee! Na lange gesprekken en zorgvuldig samen afwegen, gaf hij toe dat voor het grotere geheel van ons gezin een emigratie naar Nederland beter was. Een persoonlijke opoffering voor hem, maar vooruitgang voor mij en de kinderen. Wat ben ik blij dat ik destijds de moed verzamelde om het gesprek aan te gaan om te kiezen voor een nieuwe koers.

Moed is de deugd die werkt als een motor in situaties die je angst inboezemen. Wanneer je wordt overweldigd door de dingen van het leven, maar ook wanneer je nieuwe stappen wilt zetten of een ingrijpend besluit wilt nemen. Moed rust je toe om grenzen over te steken en samen een nieuwe toekomst te omarmen.

Bevestiging

In de maanden die volgden ontving ik keer op keer een bevestiging dat ons besluit juist was. Keer op keer kwam de begintekst van het boek Jozua uit de bijbel op mijn weg. Een tekst die mij letterlijk de moed gaf om de oversteek naar Nederland te maken.

‘Wees sterk en moedig’,  was de opdracht aan de leider Jozua bij het binnentrekken van een nieuw land. Een tekst van lang geleden misschien en van toepassing op een heel andere situatie, maar voor mij persoonlijk bijzonder inspirerend. Maar liefst drie maal wordt de opdracht om sterk en moedig te zijn herhaald (vers 6, 7 en 9).

Wat ik er voor mezelf uithaalde was het volgende:

  • Vers 6: God belooft, maar ik mag zelf stappen zetten richting de belofte / de droom / een nieuwe richting
  • Vers 7: God herhaalt de belofte en belooft voorspoed als ik mij zorgvuldig voorbereid en me houd aan Zijn instructies en Zijn Woord.
  • Vers 9: Een derde herhaling van het gebod om sterk en moedig te zijn. Met nadruk en de waarschuwing om niet ontmoedigd te raken bij tegenslag of weerstand. Immers: Hij is erbij!

Om nieuwe stappen te zetten, dromen te verwezenlijken, een nieuwe koers te varen, keuzes te maken heb je moed nodig om niet te blijven zitten waar je zit, maar vooruit te gaan. Niet genoegen te nemen met ongenoegen, een slechte relatie, onvervulde verlangens en tegenslag, maar om door te pakken!

In het Engels zegt het acroniem F.E.A.R. (angst) het volgende: Forever Expecting Awful Results. Moed doet het tegenovergestelde: moed kijkt angst in de ogen en stevent recht af op het gewenste resultaat.

  • Welke belofte / droom heb je nog niet waargemaakt?
  • Voor welk besluit heb je moed nodig?
  • Welk gesprek mag jij openen om verder te kunnen?

Heb je een luisterend oor nodig om moed te verzamelen? Bel me, dan help ik je verder

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren