Attentheid: liefde schenken op een betekenisvolle manier

Attentheid is een deugd die een verschil kan maken in je relatie. Het toont je betrokkenheid bij elkaar. Attentheid zegt: “ik zie je!”