Terugkeren naar de eerste liefde kan je relatie herstellen

Partners die in een relatiecrisis belanden, kunnen vaak feilloos het moment aanwijzen waarop ineens alles bergafwaarts ging. Na de geboorte van een kind, na een verhuizing, het verlies van een dierbare, het krijgen van een nieuwe baan. Misschien een droevige constatering, maar het herkennen van dit moment geeft je ook de sleutels in handen om je relatie te herstellen!

“Begin met je einddoel voor ogen”, luidt een van de zeven eigenschappen die de Amerikaanse auteur Stephen Covey aanbeveelt voor succes op verschillende gebieden in je leven. Dat geldt ook voor de liefde, maar het kan ook heel heilzaam zijn om juist terug te keren naar het begin. De maanden en jaren van de eerste liefde, om van daaruit elkaar te hervinden en een liefdevolle toekomst te creëren.

Kantelpunt

Bijna elke in het slop geraakte relatie kent een kantelpunt. “Voordat de kinderen er waren, ging het goed”, vertelt een moeder me: “Tijdens mijn zwangerschap was ik supergelukkig, maar na de geboorte van de kinderen werd het een heel ander verhaal.”

Ze vertelt hoe zij en haar man vrij snel uit elkaar groeiden en ze in die periode last kreeg van depressie en angstaanvallen. Terwijl zij zich hele dagen wijdde aan de kinderen, was hij op het werk en wanneer hij thuiskwam, bemoeide hij zich niet met de kleintjes, maar ging in plaats daarvan televisiekijken of gamen. Er is veel frustratie bij haar en de verwijten over en weer zijn niet mals. Ze heeft geen idee hoe ze haar relatie weer op de rit kan krijgen.

Niet zelden is dat het beeld van een relatiecrisis. Er is heel duidelijk sprake van een voor- en een namoment: voordat we de kinderen kregen…, toen we nog in ons oude huis woonden…, voor ik die nieuwe baan kreeg… ging het goed.

Eerste liefde

Het goede nieuws is: als je herkent waar het omslagpunt in je relatie was, heb je een belangrijke sleutel in handen om de situatie ten goede te keren. Immers: er waren mooie tijden! Maar ook als het wat minder duidelijk is hoe jullie relatie is afgegleden naar een niveau van broer en zus of goede vrienden onder één dak, is het de moeite waard om eens achterom te kijken. Teken maar eens een tijdlijn van je leven en markeer daarop de jaren waarin er iets heel naars of juist iets heel moois is gebeurd.

Vaak vormen die life events kruispunten op je levensweg waarbij jij misschien een andere afslag nam dan je man of vrouw. En zo ben je uit elkaar gegroeid. Om weer naar elkaar toe te groeien is het belangrijk weer terug te keren naar het begin. Toen het nog leuk en gezellig was. Passievol en romantisch! Maar hoe wakker je die liefde weer aan? Hield je van dezelfde muziek? Ging je mee achter op de brommer? Samen naar Pinkpop?

Liefde aanwakkeren

In de Bijbel geeft God een mooi principe: aan christenen die verflauwd zijn in hun relatie met God geeft Hij de opdracht om terug te keren naar de eerste liefde. Alhoewel deze christenen hard werken in en voor hun geloof, merkt God op: wat ik jammer vind, is dat jullie niet meer zo van Mij houden als in het begin.

De passie lijkt helemaal weg. De relatie is verkild. Is lauw geworden. En dan volgen er tips om de liefde weer aan te wakkeren. Tips die je heel prima kunt toepassen in jouw liefdesrelatie.

Herinner je de eerste liefde

Ten eerste: pak samen met je partner de fotoboeken er eens bij en herinner je de eerste liefde tussen jullie. Hoe was het in het begin? Kun je je samen nog herinneren hoe fijn het toen was en wat jullie dromen en wensen waren voor de toekomst? Ga eens bewust terug naar die momenten en heb het erover. Misschien gebeurde het leven gewoon en heb je het toen nooit gehad over jullie verlangens en dromen voor de toekomst. Het is nooit te laat om dat alsnog te doen. Lukt het je om boven water te halen wat je als jongeman/-vrouw voor ogen stond? Waar hoopte je op?

Als je terugkijkt naar toen en de beelden op je laat inwerken, kun je benoemen wat er toen anders was? Hoe zag jullie plaatje er uit? Zitten jullie dicht bij elkaar? De handen verstrengeld? Kun je benoemen en hardop tegen je partner zeggen wat je zo aantrok in hem of haar? Waar viel je op? Waren het uiterlijke kenmerken? Of ook karaktereigenschappen die je bewonderde?

Ten tweede: doe wat je deed in het begin. In de loop van de tijd vergeten we vaak om te doen wat toen leuk was. Worden we in beslag genomen door de kinderen, werk, de zorgtaken voor het gezin en andere familie en is er nog maar weinig ruimte voor samen. Om de liefde weer aan te wakkeren is het belangrijk om weer samen te doen wat je toen verbond.

Hield je van dezelfde muziek?
Ging je mee achter op de brommer?
Samen naar Pinkpop?

Je kunt de draad weer oppakken en leuke dingen doen. Ook als je smaak veranderd is. Het gaat erom samen nieuwe ervaringen te creëren die je het gevoel geven een uniek team te zijn. Zo komt liefde weer tot bloei. En de intimiteit tussen liefdespartners, ook als het gevoel helemaal weg was.